Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Verschillende soorten mensen, eenheid in architectuur

Pensiontehuis ‘De Klokkenbelt’ is een van de eerste bejaardenhuizen van deze omvang na de Tweede Wereldoorlog. Auke Komter heeft dit ontwerp gemaakt voor ongeveer 230 bejaarden van allerlei typen. In 1952 heeft toenmalig minister-president van Nederland, Willem Drees, het tehuis geopend. Drees heeft veel betekend voor de opbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat en in het bijzonder voor de armoedebestrijding onder ouderen door de introductie van de Noodwet Ouderdomsvoorziening in 1947 (voorloper van de AOW, 1957) waardoor iedereen ongeacht afkomst en sociale klasse op 65e jarige leeftijd recht krijgt op een uitkering van de overheid. Dit streven naar sociale gelijkheid is zichtbaar in het tehuis De Klokkenbelt. Ouderen van zeer uiteenlopende maatschappelijke achtergronden zijn hierin opgenomen. Sociale verschillen zijn in architectonisch opzicht niet zichtbaar gemaakt.