Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Kwaliteitseisen

In 1965 is de Wet Op Bejaardenoorden ingediend. De overheid maakt het zo mogelijk om bejaardenhuizen te bouwen met Rijkssubsidie. In lijn met het algemeen woningbouwbeleid controleert de Rijksoverheid de nieuwbouw voor ouderen. Toestemming en subsidie worden alleen gegeven als het ontwerp voldoet aan de strenge eisen in de ‘Voorschriften en Wenken’. De nadruk ligt op het halen van een hoge bouwproductie om aan de vraag naar ouderenhuisvesting te kunnen voldoen. De Voorschriften en Wenken schrijven alles voor: de minimale afmetingen van een kamer, welke gemeenschappelijke voorzieningen er moeten zijn, de indeling van de kasten en de aanwezigheid van een elektrische alarminstallatie. De ‘Voorschriften’ hebben vooral als doel een grote productie te realiseren met behoud van een minimum aan kwaliteit.