Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Zelfstandige bejaardenstroken

Een voorbeeld van woningen voor zelfstandige bejaarden is in de jaren ’30 gebouwd binnen het ‘Algemeen Uitbreidingsplan’ in Amsterdam Zuid. Th. J. Lammers heeft tweeënveertig woningen ontworpen voor de Remonstrantse Stichting. Hoewel het een tehuis is voor Remonstranten, zijn ook bewoners van andere geloofsrichtingen welkom. Het ontwerp bevat twee stroken zelfstandige woningen tegenover elkaar (open verkaveling) met een groen binnenterrein, met als afsluiting een kerk die het geheel een hofjesvorm geeft. Het zijn bejaardenwoningen voor één persoon of twee personen middenin een woonwijk, die zich qua architectuur en verkaveling niet onderscheiden van de omliggende omgeving. Deze integratie van de ouderen in de wijk speelt na de oorlog een belangrijke rol bij de wederopbouw van Nederland.