Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Een voorbeeld van collectieve huisvesting is de serviceflat of het woonhotel. Dit is een particulier woongebouw waarvan de bewoners de gemeenschappelijke voorzieningen zelf betalen en de prijzen van huur en zorg marktconform zijn. In de jaren twintig en dertig verschijnen de eerste luxe complexen, voorzien van comfort zoals liften, centrale verwarming, huistelefoon, restaurant, ruime appartementen en logeerkamers.

Aanvankelijk bestaan de bewoners uit moderne stedelingen, die vooruitstrevend genoeg zijn om in zo’n appartement te wonen. Vanaf de jaren zeventig liggen de serviceflats goed in de markt vanwege de steeds grotere groep kapitaalkrachtige ouderen. Tegenwoordig bouwt de markt vooral zelfstandige appartementen voor ouderen, die zorg en hulp particulier en soms gezamenlijk inkopen. De behuizing is vaak luxe van karakter, voorzien van een seniorenlabel, gelegen in binnensteden of in landelijke gebieden met een hoog recreatief karakter.