Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Woningen voor bemiddelde ouderen

De serviceflat voor ouderen, een gebouw met collectieve voorzieningen die de bewoners zelf betalen, heeft zijn oorsprong in het zogenaamde ‘woonhotel’. Dit type flat is rond 1920 ontwikkeld  in de Verenigde Staten. Het woonhotel is niet specifiek voor ouderen bedoeld, maar voor kleine huishoudens, zoals alleenstaande mannen en vrouwen en kinderloze echtparen.

De ‘Amerikaanse flatwoning’, zoals het woonhotel aan het Jozef Israëlsplein in Den Haag, beschikt over een luxe inrichting en veel comfort en technische vernieuwingen op woongebied, zoals centrale verwarming, huistelefoon, centrale keuken, liften, aparte logeerkamers en warmwatervoorziening. Behalve collectieve faciliteiten als een restaurant, kunnen bewoners ook gebruik maken van individuele voorzieningen: men kan bijvoorbeeld de maaltijd op de eigen kamer laten bezorgen, huishoudelijke ondersteuning inroepen of een taxi laten bestellen. De combinatie van een comfortabele en praktische behuizing met ondersteunende voorzieningen maakt het woonhotel tot een zeer aantrekkelijke woonvorm voor bemiddelde ouderen.