Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Ouderenhuisvesting in het centrum van Amsterdam 

Begin jaren zeventig kwam er in de Jordaan in Amsterdam een stukje grond vrij waaraan een woonbestemming voor ouderen werd gegeven. Stadsvernieuwing speelde in die jaren een grote rol, ook in Amsterdam. Veel bejaardenhuizen zijn in die tijd in de bestaande stad gebouwd, in plaats van in nieuwbouw- en buitenwijken. Aldo van Eyck en Theo Bosch verrichtten pionierswerk in de (Amsterdamse) stadsvernieuwing. Gezamenlijk maakten ze dit dienstencentrum met ouderenhuisvesting in de oude binnenstad van Amsterdam. Het complex heeft een hofstructuur, de woningen liggen zowel aan de straatzijde als aan de binnenhof en de architectuur sluit qua schaal en detaillering aan op de bestaande bebouwing. In dit complex kunnen ouderen middenin de levendige stad Amsterdam genieten van hun oude dag.