Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Trefpunt in de wijk

Verzorgingshuis De Drie Hoven is ontworpen als een maatschappelijk en cultureel kruispunt in een woonwijk in Amsterdam-West. Dit uitgangspunt is deels het gevolg van een nieuw overheidsbeleid dat zich in de jaren zeventig gaat richten op complete leefomgevingen in plaats van geïsoleerd gelegen en monofunctionele bejaardenhuizen. De Drie Hoven is opgebouwd als een kleine stad en bestaat uit ruimtes voor verschillende soorten bewoning: woningen voor zelfstandig wonende ouderen, een verzorgingshuis, een verpleeghuis en een personeelshuis voor inwonend personeel.

De buitenruimte van De Drie Hoven is behalve een functionele tuin voor bewoners en personeel, ook een openbaar stedelijk park voor de buurt. Voor de bewoners zijn er tuintjes, een jeu-de-boule baan en een plantenkas waarin ze zelf bloemen kunnen kweken en plukken. Voor buurtbewoners zijn er aantrekkelijke wandelpaden die aansluiten op de straten en voetgangersgebieden van de wijk. Deze wandelroutes kruisen de diverse ingangen van De Drie Hoven zodat passenten en bewoners elkaar  ‘toevallig’ ontmoeten.