Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Maximale integratie

Stichting Goed Wonen, opgericht in 1946, had tot doel de kwaliteit van het wonen in Nederland te verbeteren. Dat kon onder andere worden bereikt door verbetering van de woninginrichting via publicaties over de ‘juiste’ woninginrichting. Ook gaf Goed Wonen adviezen over de ideale leefomgeving en gaf opdracht tot het fotograferen van ouderen in de wijk. Het is onbekend of deze foto’s de werkelijke situatie tonen of een gewenste situatie. Ze ademen in ieder geval de sfeer uit van de opbouw van de verzorgingsstaat na 1945, waarin de maximale integratie van ouderen in de samenleving een speerpunt is van het overheidbeleid.