Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Voorbeeldtypen voor gezinssamenstellingen

Dit rapport is in 1947 opgesteld in opdracht van de Landelijke Katholieke Stichting voor Behuizing van Bejaarden. Deze stichting zette zich in voor de huisvesting van bejaarden en wilde zo veel mogelijk en zo geschikt mogelijke woningen voor ouderen bouwen. In dit rapport is sprake van verschillende typen woningen met specifieke plattegronden, bedoeld voor een bepaald type bejaarde. Type C presenteert een plattegrond en gevels van een woning voor een echtpaar met inwonende dochter of een andere vrouwelijke hulp. Type D toont een plattegrond en gevels van een woning voor een beter gesitueerd echtpaar met één of twee inwonende dochters of andere vrouwelijke hulp. Het ontstaan van dit type woningen heeft te maken met de schaarste aan woningen na de oorlog. Het ‘inwonen’ of het bij elkaar huisvesten van verschillende typen gezinnen was een maatregel in het bestrijden van de woningnood.