Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Wanneer is iemand bejaard?

Volgens deze publicatie verstaan we onder bejaard: ‘het bereikt hebben van een zodanige leeftijd, dat de periode van scheppend werk te verrichten als maatschappelijke bijdrage wordt geacht voorbij te zijn’. Ondanks het feit dat bejaarden geen maatschappelijke bijdrage meer leveren, hebben ze net als ieder ander recht op zelfstandigheid. Het intact houden van zelfstandigheid en onafhankelijkheid bij ouderen speelt sinds die tijd een steeds grotere rol in de stedenbouw en architectuur. In nieuwe stadsdelen in Amsterdam is te zien dat de gemeente in de jaren ’30 de zelfstandigheid van ouderen stimuleert. De gemeente heeft toen zelfstandige bejaardenwoningen in tuindorp Nieuwendam gebouwd, ontworpen door J.H. Mulder.