Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Onderzoek naar behoeften van bejaarden

Over ouderenhuisvesting is na de oorlog veel geschreven. Dit rapport gaat in op de relatie tussen ouderenhuisvesting en de specifieke behoeften die ouderen hebben. Zo bevat het rapport een toelichting op alarmsystemen, adviezen over tuinen van bejaardenhuizen en over de hygiënische omstandigheden van het sanitair. Het rapport pleit voor meer toiletten in bejaardentehuizen in de nabijheid van de bewoners. Zo kunnen ouderen het toilet gebruiken in plaats van een po, De po was onhygiënisch en zorgde voor een penetrante lucht in bejaardenhuizen. Over elk aspect in de woning en elke verschillende kamer wordt goed nagedacht, om de ouderen een zo veilig mogelijke en comfortabele oude dag te bezorgen.