Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Ontstaan en ontwikkeling van het verpleeghuis

Verpleeghuizen behoren tot een bijzondere categorie binnen de ouderenhuisvesting. Hier worden chronisch zieken opgenomen waarvan het grote deel bejaard is. Mede door de ontwikkeling van de gerontologie en geriatrie deden in de loop der tijd de medische kennis en verzorging hun intrede in bejaardenhuizen. De zieken worden vaak op aparte afdelingen geplaatst, waardoor er aparte verpleegafdelingen in bejaardenhuizen zijn ontstaan: ‘Het verpleeghuis groeide zo enerzijds vanuit de bejaardenhuizen en anderzijds als een afsplitsing van de ziekenhuizen’.  Deze publicatie biedt informatie over het ontstaan en de ontwikkeling van het verpleeghuis, wat een breder beeld geeft van de scheiding tussen verpleeghuis en bejaardenhuis.