Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het buitenland als voorbeeld

Niet alleen in Nederland is de vraag naar ouderenhuisvesting groot. Ook in het buitenland bestaat er een vraagstuk met betrekking tot de huisvesting van de ‘ouden van dagen’. Dit rapport is een vertaling van een in 1946 in Noorwegen opgestelde nota over het ‘oude liedenvraagstuk’. Het rapport gaat met name over de wijze waarop ouderenhuisvesting moet worden gesitueerd, gebouwd, ingericht en onderhouden. Het wordt in dit rapport noodzakelijk geacht om uniforme richtlijnen uit te stippelen, omdat wordt voorspeld dat ouderenhuisvesting vooral een economische opgave wordt. De middelen hiervoor moeten meteen op een efficiënte manier worden ingezet. Daarom worden er algemene richtlijnen opgesteld voor de inrichting van bejaardenhuizen. Het rapport is in het Nederlands vertaald en was ook voor de Nederlandse situatie van belang.