Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Collectieve zitkamers

Architect Van Putten heeft in de jaren ’50 een ontwerp gemaakt voor een nieuwe ziekenafdeling in het bejaardenhuis Sint Jacob in Amsterdam. Het Sint Jacob bood in die jaren onderdak aan oudere bewoners met psychische en lichamelijke beperkingen. Het tehuis was eind negentiende eeuw gebouwd volgens het efficiënte en hygiënische corridorsysteem dat bestaat uit rechte stelsels van gangen, waaraan de ziekenzalen en andere vertrekken liggen. Het Programma van Eisen dat in de jaren ’50 is opgesteld voor de nieuwe afdeling bevat een belangrijk punt van vernieuwing: ‘Een gemakkelijk bereikbare, gezellige zitkamer.’ In die tijd wordt het steeds gebruikelijker om de strakke functiescheiding van het corridorsysteem te verlevendigen met collectieve zitkamers, die de ontmoetingen tussen bewoners stimuleren.